A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerint eddig ennyi hivatkozás érkezett a közleményeimre: / According to the Hungarian Scientific Bibliography (MTMT), my publications have the following number of citations: / Selon la Bibliographie Scientifique Hongroise (MTMT), mes publications ont reçu autant de citations jusqu’a maintenant: 206.
h-index = 6.
Impakt Faktoros tudományos cikkek / Papers with Impact Factor / Articles avec Facteur d’Impact
 
 
– Fehér, Z., Majoros, G., Ötvös, S., Bajomi, B., Sólymos, P. (2017): Successful reintroduction of the endangered black nerite, Theodoxus prevostianus (Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Neritidae) in Hungary. Journal of Molluscan Studies 83(2): 240-242.
DOI: doi.org/10.1093/mollus/eyx007.
A melléklet innen tölthető le. / The supplementary material can be downloaded from here / Le supplément est disponible ici.

Impact Factor 2015 = 1,185, Q2.
Copyright: Malacological Society of London and Oxford University Press.
A cikk 10%-át írtam én. / I wrote 10% of the article. / J’ai écrit 10% de l’article.
– Tatár, S.; Bajomi, B.; Specziár, A.; Tóth, B.; Müllerné Trenovszki, M.; Urbányi, B.; Csányi, B.; Szekeres, J. és Müller, T. (2017): Habitat establishment, captive breeding and conservation translocation to save threatened populations of the Vulnerable European mudminnow Umbra krameri. Oryx, 51(4), 718-729.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0030605316000533.
A melléklet innen tölthető le. / The supplementary material can be downloaded from here. / Le supplément est disponible ici.
Impact Factor 2016 = 2.191, Q1.
Copyright: Fauna & Flora International and Cambridge University Press.
50%-ban én írtam a cikket. / I wrote 50% of the paper. / J’ai écrit 50% de l’article.
– Bajomi, B.; Pullin, A. S.; Stewart, G. B. és Takács-Sánta, A. (2010): Bias and dispersal in the animal reintroduction literature. Oryx. 44(3): 358-365.
DOI: doi.org/10.1017/S0030605310000281.
Impact Factor 2010 = 2.185, Q1.
Copyright: Fauna & Flora International and Cambridge University Press.
Első szerzőként 90%-ban én írtam a cikket. / As a first author I wrote 90% of the paper. / Comme premier auteur, j’ai écrit 90% de l’article.
 
Egyéb tudományos cikkek, könyvfejezetek és tanulmányok / Other Papers, Book Sections and Treatises / Autres travaux scientifiques, collaborations dans des ouvrages collectifs
 
 
–Fehér, Zoltán; Majoros, Gábor; Ötvös, Sándor; Bajomi, Bálint and Sólymos, Péter (2018): Black nerite – an aquatic snail re-introduction in Hungary. In Soorae, Pritpal S. (ed.): Global Re-introduction Perspectives: 2018. Case-studies from around the globe. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group, Environmental Agency, Gland, Svájc; Abu-Dhabi, Egyesült Arab Emírségek.
20%-ban én írtam a könyvfejezetet. / I wrote 20% of the book section / J’ai écrit 20% du chapitre de livre.
 
– Čanády A, Krišovský P, Bajomi B, Huber A, Czabán D, Olekšák M. (2016): Is new spread of the European beaver in Pannonian basin an evidence of the species recovery? European Journal of Ecology 2(2): 44-63.
DOI: doi.org/10.1515/eje-2016-0015
A melléklet innen tölthető le. / The appendix can be downloaded from here. / Le supplément est disponible ici.
A folyóiratnak nincs Impakt Faktora. / This journal does not have an Impact Factor. / Le journal n’a pas de Facteur d’Impact.
De Gruyter Open Access Creative Commons license.
50%-ban én írtam a cikket. / I wrote 50% of the paper.
 
– Horváth, F.; Bajomi, B.; ed. (2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. (Forest reserves in the operational area of the Danube-Ipoly National Park Directorate.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest. (In Hungarian. / En hongrois.)
– Bajomi, B.; Bera, M.; Czabán, D. és Gruber, T. (2016): Eurasian beaver re-introduction in Hungary. – in Soorae, P. S., (ed.): Global re-introduction perspectives: 2016. Case-studies from around the globe, IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group, Environmental Agency, Gland, Svájc; Abu-Dhabi, Egyesült Arab Emírségek. pp. 211-215.
– Bajomi, B. (2014): Emberi segítséggel. Visszatérő eltűnt állatok. Élet és Tudomány LXIX.(25):784-786. (In Hungarian. / En hongrois.)
– Bajomi, B.; Tatár, S.; Tóth, B.; Demény, F.; Trenovszki, M. M.; Urbányi, B. és Müller, T. (2013): Captive-breeding, re-introduction and supplementation of European mudminnow in Hungary. – In Pritpal, S. (ed.): Global re-introduction perspectives: 2013. Further case studies from around the globe. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group, Environmental Agency, Gland, Svájc; Abu-Dhabi, Egyesült Arab Emírségek, pp. 15-20.
– Tatár, S.; Bajomi, B.; Balován, B.; Tóth, B.; Sallai, Z.; Demény, F.; Urbányi, B. és Müller, T. (2012): Élőhely-rekonstrukció lápi halfajok számára. Természetvédelmi Közlemények 18: 487-498. (In Hungarian. / En hongrois.)
– Bajomi, B. (2011): Az eurázsiai hód (Castor fiber) visszatelepítésének tapasztalatai Magyarországon. Duna-Dráva Nemzeti Park, Pécs. 54 o. (In Hungarian. / En hongrois.)
–Bajomi, B. (2011): Reintroduction of the Eurasian beaver (Castor fiber) in Hungary. Duna-Dráva Nemzeti Park, Pécs. 26 o.
– Bajomi, B. & Greguss, D. (2009): Fourth national report to the Convention on Biological Diversity – Hungary. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest.
– Bajomi, B. (2008). Re-introduction of the white-headed duck to Kiskunság, Hungary. in P. S. Soorae (ed.):  Global re-introduction perspectives. Re-introduction case-studies from around the globe. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group, Abu Daby, Egyesült Arab Emírségek, pp. 135-137.
– Bajomi, B. (2004): A kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) sikertelen visszatelepítéséből levonható tanulságok. Természetvédelmi Közlemények 11:429-437. (In Hungarian with English abstract. / En hongrois, avec un résumé en anglais.)
– Bajomi, B. (2004): A biológiai sokféleség és jelentősége. Kovász VIII: 7-14. (In Hungarian. / En hongrois.)
– Bajomi, B. (2003): White-headed duck breeding and reintroduction programme in Hungary, 1982-1992. WWT Threatened Waterfowl Specialist Group Newsletter (TWSG News) 14: 73-76.
 
 
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, könyvfejezetek / Popular Science Literature In Hungarian / Articles et chapitres de vulgarisation scientifique en Hongrois.
 
–Bajomi, Bálint (2021): Fura_szerzetek. Lápi póc és fekete bödöncsiga. In Ifj. Vitray, Tamás (szerk.): Természet_Védelem_Itthon – Sikerek, kételyek, remények. Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Budapest. pp. 48-61.
–Bajomi, Bálint (2021): Végletek_madarai. Fecskék, parlagi sas és szalakóta. In Ifj. Vitray, Tamás (szerk.): Természet_Védelem_Itthon – Sikerek, kételyek, remények. Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Budapest. pp. 62-77.
-Bajomi, B. (2007): Újfajta természetvédelmi háttérintézmény Angliában.  Greenfo, 2007. április 16.
-Mintegy 100 megjelent cikk és fordítás a National Geographic magyar nyelvű weboldalán. Itt található a cikkeim gyűjteménye. / About 100 published articles and translations on the website of National Geographic Hungary. You can find the collection of my articles here. / Une centaine d’article et traductions publiés sur le site Internet de National Geographic Hongrie. Vous pouvez trouver la collection de mes articles ici.
-791 megjelent cikk a www.greenfo.hu környezetvédelmi hírportálon. Itt található a cikkeim gyűjteménye. / 791 published articles on the environmental news portal www.greenfo.hu. You can find the collection of my articles here. / 791 articles publiés sur le journal éléctronique environnemental www.greenfo.hu. Vous pouvez trouver la collection de mes articles ici.
 
 
Fordítások / Translations / Traductions
 
-franciából / from French / à partir du Français:
-Gilles Delaborde (2000): Madárodúk és etetők. Kis Természetbúvár sorozat. Passage Kiadó, Budapest.
-Stéphane Frattini (1999): Macskafélék. Kis Természetbúvár sorozat. Passage Kiadó, Budapest.
-Frédéric Lisak (1998): Hegyi emlősök. Kis Természetbúvár sorozat. Passage Kiadó, Budapest.
 
-angolból / from English / à partir de l’Anglais:
-Discovery Video (2003): Amerika nagy nemzeti parkjai. Videofilm.
-Discovery Video (2003): Az ismeretlen Hawaii. Videofilm.